Σεμινάρια Μοντάζ

Εκμάθηση της Θεωρίας και Πρακτικής του Μοντάζ (ADOBE PREMIERE, AVID, FINAL CUT, AFTER EFFECTS, PHOTOSHOP)