Σεμινάρια Μοντάζ

Εκμάθηση της Θεωρίας και Πρακτικής του Μοντάζ (ADOBE PREMIERE, AVID, FINAL CUT, AFTER EFFECTS, PHOTOSHOP)

Σεμινάρια Μοντάζ: Εκμάθηση Θεωρίας και Πρακτικής (Adobe Premiere, Avid, Final Cut, After Effects) του Μοντάζ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΝΤΑΖ


 

 

Advertisements